قوانین و مقررات

نحوه پرداخت

شما می توانید نسبت به پرداخت الکترونیکی از طریق کارتهای عضو شتاب با داشتن رمز دوم کارت و کد اعتبار سنجی دوم CVV2 اقدام فرمایید

نحوه بازپرداخت وجه

 

پیگیری قانونی عدم رعایت حق کپی رایت